Raisoft Feenix Medicinscreening – Grundutbildning till användare

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

 

Raisoft Feenix Medicinscreening är ett elektroniskt verktyg för bedömning av läkemedelsbehandling hos äldre. Det kan användas bl.a. inom enheter för serviceboende, vård dygnet runt, hemvård och akutvård. Den information som behövs kan matas in i programmet av en skötare som känner den äldre personen. På basis av rapporten som programmet producerar kan läkaren göra motiverade ändringar till patientens läkemedelsbehandling. Innehållet i Medicinscreeningen har utarbetats utifrån inhemska och internationella rekommendationer för läkemedelsbehandling hos äldre.

Raisoft Feenix Medicinscreening – grundutbildning till användare

  • RAIsoft Feenix Medicinscreening – verktyg för bedömning av läkemedelsbehandling hos äldre
  • Hur åldern påverkar läkemedelsbehandlingen
  • Bedömning av läkemedelsbehandling
  • Inmatning av information
  • Programmets rapporter
  • Fortsatta åtgärder
Kouluttaja

feenix

Modules